Nyheter

Åpningen av siden 19.oktober 2011

Kaffetid
I dag åpnes min side
19/10/2011
Da var det dags for å åpne min side JC Photo.no.
Slik den ser ut nå blir omtrent slik den vil se ut Lay-out messig. Men her vil komme mange flere bilder og tekster fremover.
Priser har jeg satt både til næringsliv og media.

Jeg regner med at rundt månedsskiftet oktober/november vil siden være ganske utfyllende hva angår tilbud og bildeeksempler.